Gränssnittsdesign Meny

Användar­kontroll & respons

Användaren bör hela tiden känna att hon har kontroll och styr applikationen, och inte tvärt om.

Människor lär bäst genom att vara aktiva. För att åstadkomma detta bör alla aktiva val följas av någon form av snabb respons av systemet. För att användaren skall känna att systemet svarar omedelbart krävs en responstid på 0.1 sekunder. För att behålla känslan av ett flöde krävs en responstid på max en sekund, men redan där tappar användaren känslan av att man interagerar direkt med applikationen.

Som designer bör man även tänka på att touch-screen-gränssnitt inte har något läge för hover, dvs att användaren håller markören över ett element. I sådana gränssnitt finns bara tryck eller inget tryck på skärmen.