Gränssnittsdesign Meny

90/10

Inom gränssnittsdesign pratar man ibland om 90/10-principen. Den innebär att en genomsnittlig användare spenderar 90% av sin tid med att använda 10% av funktionerna. I en mobiltelefon kan man exempelvis anta att dessa funktioner är att ringa, skicka sms, kolla mailen och använda sociala media. Det är därför viktigt att identifiera dessa funktioner tidigt, lägga mest utveckling på dem, och eventuellt låta dem styra vissa designval för resten av gränssnittet.

Naturligtvis bör alla delar av gränssnittet vara genomarbetat, men en funktion för att byta språk kanske bara används en gång vid den första uppstarten, medan andra funktioner används flera gånger varje dag.