Gränssnittsdesign Meny

Metaforer

Det är vanligt att använda metaforer inom GUI-design, till exempel en soptunna för att radera filer.

metafor [-fo:ʹr] (latin metaʹphora, av grekiska metaphoraʹ, det senare även med betydelsen ’bortförande till ett annat ställe’, av metapheʹrō ’bära bort’), stilterm: ett bildligt uttryckssätt där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakledet) byts
// Nationalencyklopedin

Detta är ett enkelt och effektivt sätt att återanvända kunskap som redan finns hos användaren.

Samtidigt bör man ha i åtanke att ett grafiskt gränssnitt inte har samma begränsningar som verkliga objekt, och inte måste efterlikna dessa utan anledning. En scroll-list i webbläsaren har till exempel ingen motsvarighet i verkliga världen, men kan förstås och användas av de allra flesta ändå.