Gränssnittsdesign Meny

Konsekvent

Ett GUI bör vara konsekvent i så stor utsträckning som möjligt. Detta gäller både utseende och beteende.

Ett konsekvent utseende innebär att knappar och kontroller ligger på samma ställe i största möjliga mån, och att man använder ett genomgående färgschema genom hela GUI:t.

konsekven´t adj., neutr. ~ ORDLED: kon-sekv-ent
• motsägelsefritt genomförd enl. vissa
// Nationalencyklopedin

Ett konsekvent beteende innebär att gränssnittet uppför sig på liknande sätt i liknande situationer, så att användaren kan förutse vad som skall hända härnäst.