Gränssnittsdesign Meny

Definitioner

En definition av GUI skulle kunna vara ett lager som underlättar kommunikation mellan människa och dator genom användning av grafiska symboler.

definition (latin definiʹtio ’avgränsning’), i vid bemärkelse antingen en begreppsbestämning eller en avgränsning av ett språkligt uttrycks betydelse
// Nationalencyklopedin

Andra typer av icke-grafiska gränssnitt är till exempel tangenterna på ett tangentbord eller ett API som tillåter olika system att utbyta data.